Ζωής & υγείας

ΖΩΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Στην Hellenic αφουγκραζόμαστε τη σύγχρονη δύσκολη πραγματικότητα και γνωρίζοντας τις ανάγκες των ανθρώπων στο βασικότερο τομέα της ζωής μας, την υγεία , προσαρμόσαμε τα προγράμματα υγείας της Hellenic έτσι ώστε να καλύπτουν τις δικές σας ατομικές και οικογενειακές ανάγκες, εφόσον οι προσωπικές σας απαιτήσεις και δυνατότητες καθορίζουν το ύψος των ασφαλίστρων.

Η Hellenic  εξασφάλισε συνεργασία με τα καλύτερα νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα σε όλη την χώρα ώστε να σας προσφέρουν την άριστη ποιότητα ιατρικών υπηρεσιών καθώς και πλήθος παροχών και εκπτώσεων.

Τα προγράμματα υγείας της Hellenic δημιουργήθηκαν έτσι ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών και ασφαλιστικών παροχών. Κάποιες από τις βασικές παροχές :

  • Κάλυψη εξόδων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
  • Αμοιβές ιατρών
  • Κάλυψη εξόδων για θεραπείες
  • Διευρυμένη λίστα επεμβάσεων
  • Μικροεπεμβάσεις
  • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα εξαιτίας ατυχήματος
  • Προγεννητικό έλεγχο
  • Παρακολούθηση εγκυμοσύνης
  • Κάλυψη τοκετού

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα συνδυασμού καλύψεων για απώλεια ζωής ή μόνιμη ασθένειας ή ατυχήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να προσαρμόσουμε τα προγράμματα μας στις δικές σας ανάγκες καθώς επίσης να ενημερωθείτε και για τις εκπτώσεις μας.