Ομαδικές Ασφαλίσεις

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Οι επιχειρήσεις είναι οι ίδιοι οι άνθρωποί τους είναι η κινητήρια δύναμη και ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια ανάπτυξης.

Η ομαδική ασφάλιση αποτελεί απόδειξη της επιχείρησης πως ενδιαφέρεται γα το προσωπικό. Ιδιαίτερα στην σημερινή εποχή η ομαδική ασφάλιση αναπληρώνει τις ολοένα και πιο συχνές μειώσεις των εισοδημάτων εργαζομένων.

Η ασφάλιση ανθρώπινου δυναμικού ενισχύει το θετικό κλίμα και ενδυναμώνει τις σχέσεις επιχείρησης και προσωπικού. Επίσης δημιουργεί υψηλά κίνητρα παραγωγικότητας.

Η ομαδική ασφάλιση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και προσθέτει αξία στην επιχείρηση.

Η Hellenic θα σας βοηθήσει να σχεδιάσετε το δικό σας ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης των εργαζομένων της επιχείρησής σας βάση των δικών σας αναγκών με ουσιαστικές ασφαλιστικές καλύψεις και προνόμια για εσάς και τους συνεργάτες σας σε ευέλικτο κόστος.