Προσωπικών ατυχημάτων

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Είναι σημαντικό τόσο για εμάς όσο και για τα αγαπημένα μας πρόσωπα , να μπορούμε να προστατευτούμε από τις άσχημες συνέπειες ενός ατυχήματος.

Για αυτό το λόγο η Hellenic σας προτείνει προγράμματα ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος, ανάλογα με το βαθμό προστασίας που επιθυμείτε και τις οικονομικές σας δυνατότητες καθώς και τη δυνατότητα συνδυασμού καλύψεων ώστε να είναι στη δική σας ευχέρεια ο καθορισμός του κόστους των ασφαλίστρων.

  • Οχημάτων
  • Σκαφών