ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Αλλάζει το τοπίο στην ασφαλιστική αγορά με την έλευση μεγάλων ασφαλιστικών εταιριών στην χώρα μας με την μορφή ελευθερης παροχης υπηρεσιών.