Αποταμίευσης – Σύνταξης

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ

Τα προγράμματα αποταμίευσης της Hellenic προσαρμόζονται στα οικονομικά σας, διότι γνωρίζουμε τις ανάγκες σας. Όλοι μας επιθυμούμε να διατηρήσουμε τη ποιότητα ζωής μας σε ικανοποιητικό βαθμό καθόλα τη διάρκεια της ζωής μας, γιατί θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα κεφάλαιο για τα επόμενα χρόνια.

Μεριμνώντας σήμερα για ένα ποιοτικό μέλλον δημιουργήσαμε ασφαλιστικές καλύψεις αποταμίευσης και σύνταξης ώστε να διασφαλίσουμε ροές εισοδήματος.