Φωτοβολταϊκων

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

 

Η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταικά) είναι πλέον αναγκαία για τη  χώρα. Τα τελευταία χρόνια τα φωτοβολταικά συστήματα κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος στη χώρα μας, στοχεύοντας σε σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον, τη κοινωνία, τον καταναλωτή και βιώσιμη ανάπτυξη.

Κάθε πράσινη επένδυση, όπως είναι η φωτοβολταική εγκατάσταση είναι αναγκαίο να προστατεύεται από όλους τους κινδύνους που την απειλούν . Η ασφάλιση των φωτοβολταικών πάρκων αποτελεί αναγκαία λύση στη προστασία της επένδυσης.

Οι συνεργάτες της Hellenic εξασφάλισαν για εσάς προγράμματα με ολοκληρωμένη προστασία τόσο κατά την περίοδο εγκατάστασης και συναρμολόγησης όσο και κατά την περίοδο της λειτουργίας της μονάδας.

Τα προτεινόμενα ασφαλιστικά προγράμματα της Hellenic για τα φωτοβολείται πάρκα συνδυάζουν καλύψεις για πάσης φύσεως ζημιές στα ίδια τα μηχανήματα, αστικές ευθύνες έναντι τρίτων αλλά και απώλειας κερδών σε περίπτωση μη λειτουργίας των μονάδων.