Τεχνικών Έργων

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη στα τεχνικά έργα υποδομής. Η μεγάλη ευθύνη των κατασκευαστών έχει δημιουργήσει την ανάγκη εξασφάλισης.

Οι συνεργάτες της Hellenic με γνώσεις και εμπειρία πολλών ετών σε έργα υποδομών καθώς και στη διαχείριση των ζημιών , προσφέρουν προγράμματα ασφαλίσεων τεχνικών έργων εξασφαλίζοντας τη σιγουριά και τις προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών και την έγκαιρη παράδοση του έργου.

Πρόκειται για ασφαλιστικά προγράμματα που παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη από οποιοδήποτε κίνδυνο, που εσείς επιθυμείτε να καλύψετε.

Η σημασία της Τεχνικής Ασφάλισης είναι ανυπολόγιστης αξίας αν σκεφτεί κανείς τους κινδύνους που διέπει η κατασκευή ή συναρμολόγηση ενός έργου.