Συνεργάτες κείμενο

Το δίκτυο της Hellenic απαρτίζεται από έμπειρους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, μεσίτες, πράκτορες και ανεξάρτητους ασφαλιστικούς συμβούλους.

Η εταιρεία μας παρέχει σύγχρονα μέσα υποστήριξης που κάνουν την καθημερινότητα των συνεργατών μας εύκολη και ασφαλή. Προσφέρουμε μια σύγχρονη και ευέλικτη ηλεκτρονική πλατφόρμα:

Online συγκριτική τιμολόγηση,
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος ασφάλισης,
Άμεση έκδοση ασφαλιστηρίων,
Ηλεκτρονική παρακολούθηση χαρτοφυλακίου.

Στα πλαίσια της ανάπτυξης μας δίνουμε την δυνατότητα σε κάθε επαγγελματία διαμεσολαβούντα να συμπορευτεί με την Hellenic, σοβαρά αξιόπιστα και επαγγελματικά με κοινό στόχο και όραμα για να δημιουργήσουμε την νέα γενιά επαγγελματιών πωλητών ασφαλίσεων.