Ασφάλιση Προϊόντων & Περιβάλλοντος

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Οι σύγχρονες εξελίξεις στην κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα δημιουργούν και συνθήκες έντονου ανταγωνισμού και κινδύνου. Η ασφάλιση είναι η μοναδική λύση για την προστασία της επιχείρησης από μια σειρά απειλών φυσικών και όχι μόνο , για αυτό και θα πρέπει να αποτελεί ένα από τα βασικότερα μελήματα μιας επιχείρησης . Η Hellenic είναι σε θέση να προτείνει ευρύτερες ασφαλιστικές καλύψεις κινδύνων και ευθυνών, διασφαλίζοντας με το καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα της επιχείρησης.

Γνωρίζουμε πως οι επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και ανεξάρτητα από το μέγεθός της , έχουν την ευθύνη έναντι περιβαλλοντικών ζημιών.

Η Hellenic μέσω των ειδικευμένων προγραμμάτων της προσφέρει καλύψεις προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες όλων των ελληνικών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας.

Είναι κοινώς αποδεκτό πως ακόμη και τα καλύτερα συστήματα διασφάλισης ποιότητας δεν μπορούν να μηδενίσουν τον κίνδυνο οικονομικής ζημιάς από τη παραγωγή ελαττωματικών προϊόντων για αυτό στη Hellenic προσαρμόζουμε τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά προτείνουμε προγράμματα εγγύησης και ανάκλησης ελαττωματικών προϊόντων.