Πλοίων – Αεροσκαφών

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Θα πρέπει να γνωρίζετε πως η ασφάλιση αστικής ευθύνης σκάφους είναι εξίσου σημαντική με την ασφάλιση των οχημάτων.

Η Hellenic ερευνά καθημερινά τις απαιτήσεις ασφάλισης των σκαφών και προτείνει προγράμματα τα οποία προστατεύουν εσάς τον ιδιοκτήτη του σκάφους από τις οικονομικές επιπτώσεις που θα αναλάβετε σε περίπτωση ζημιάς και κάποιων τρίτων.

Η Hellenic είναι σε θέση να ασφαλίζει άμεσα και αποτελεσματικά την ευθύνη σας για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημιά. Οι καλύψεις παρέχονται για κάθε είδους σκάφος ιδιωτικό ή επαγγελματικό μικρό ή μεγάλο, μηχανοκίνητο ή μη, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.