Πιστώσεων – Εγγυήσεων

ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ- ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

 

Στη σύγχρονη εποχή οι επιχειρηματίες κάθε είδους διατρέχουν οικονομικούς κινδύνους μέσω των κύκλων εργασιών τους. Καθημερινά οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα πληρωμών εξαιτίας επισφαλών απαιτήσεων. Οι συνεργάτες της Hellenic βρίσκονται κοντά σας μπορείτε να συνεργαστείτε προσωπικά μαζί τους, να σας ενημερώσουν για τις υπηρεσίες αλλά και τους κινδύνους που ίσως βρεθείτε αντιμέτωποι, εφόσον οι ίδιοι παρακολουθούνε καθημερινά τους αγοραστές του ασφαλισμένου και είναι σε θέση να σας παρέχουν οδηγίες για την αντιμετώπιση της αγοράς, μειώνοντας τον κίνδυνο για πωλήσεις σε αφερέγγυους πελάτες που θα μπορούσαν να του προκαλέσουν κάθε είδους ζημιά  .