Μεταφορών

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη μιας επιχείρησης να εξασφαλίσει την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά των προιόντων της, οι συνεργάτες της Hellenic είναι στη διάθεσή σας, να σας συμβουλέψουν για τα ασφαλιστικά προγράμματα σχετικά με τη δική σας προσωπική επιχείρηση και τι κινδύνους αυτή φέρει.

Τα προγράμματα ασφάλισης μεταφορών, δίνουν τη δυνατότητα σε μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν την ασφαλή διακίνηση των εμπορευμάτων της. Οι υπηρεσίες ασφάλισης μεταφορών ανταποκρίνονται στις υψηλές ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς.