Αστικής ευθύνης

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

Η Hellenic προσφέρει πλήθος ευέλικτων προγραμμάτων ασφάλισης αστικής επαγγελματικής ευθύνης σε επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες επαγγελματίες που έχουν την ανάγκη ασφαλιστικής κάλυψης των ευθυνών τους έναντι τρίτων.

Η Hellenic προτείνει μια σειρά ασφαλιστικών πακέτων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις. Οι συνεργάτες της  Hellenic με ταχύτατες διαδικασίες θα είναι δίπλα σας .