Ζητήστε προσφορά

Θα σας αποστείλουμε άμεσα την προσφορά μας.  

Περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Περισσότερα

Η Hellenic Insurance S.A. είναι μια Ελληνική εταιρεία Πρακτόρων  Ασφαλίσεων που ιδρύθηκε από καταξιωμένα στελέχη του επιχειρηματικού και ασφαλιστικού χώρου με σκοπό να δημιουργήσει σε συνεργασία με ασφαλιστικούς οίκους της Ευρώπης καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για τα διαμεσολαβούντα πρόσωπα.

Επενδύοντας στην νέα τεχνολογία και στον παράγοντα άνθρωπο είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε κάθε επαγγελματία διαμεσολαβούντα και να σχεδιάσουμε σύγχρονα και ευέλικτα προϊόντα που καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των πελατών μας.

insurance_greek